Banner

COLLECT Spedition, s.r.o. B?eclav | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? COLLECT Spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

COLLECT Spedition, s.r.o.

COLLECT Spedition, s.r.o.

Adresa: U nemocnice 3054/2

  690 02 B?eclav

  ?eská republika

Telefon +420 519 330 701

Fax +420 519 330 700

Email spedice@breclavsko.com

Web http://www.spedice.breclavsko.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Zajiš?ujeme export a import celovozových a sb?rných zásilek do Velké Británie (GB), Irska (IRL)a Belgie plachtovými náv?sy. Sb?rná p?eprava p?ímo k zákazníkovi. Zboží stále pod kontrolou. Nabízíme možnost krátkodobého skladování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka