Banner

DHL Exel Supply Chain, s.r.o. (pobo?ka Ivan?ice) Ivan?ice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? DHL Exel Supply Chain, s.r.o. (pobo?ka Ivan?ice)
Autodoprava - kontakty

DHL Exel Supply Chain, s.r.o. (pobo?ka Ivan?ice)

Adresa: U Malovaného mlýna 1

  664 91 Ivan?ice

  ?eská republika

Telefon +420 546 491 400

Fax +420 546 491 411

Email prginfo@dhl.com

Web http://www.dhl.cz/publish/cz/cz/services/log_services.high.html


Další informace

Nabídka logistických a spedi?ních služeb, provoz mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava