Banner

Doprava silnice, spol. s r.o. ?erná Hora | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Doprava silnice, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Doprava silnice, spol. s r.o.

Adresa: U Lihovaru 522

  679 21 ?erná Hora

  ?eská republika

Telefon +420 516 473 118


Další informace

Poskytování služeb v oblasti silni?ní nákladní autodopravy a oprav motorových vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava