Banner

Falk Spedition, s.r.o. Znojmo | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Falk Spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Falk Spedition, s.r.o.

Adresa: Dvo?ákova 2924/21

  669 02 Znojmo

  ?eská republika

Telefon +420 515 222 146

Fax +420 602 794 794


Další informace

Služby v okruhu p?epravy zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava