Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Rajhrad) Rajhrad | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Rajhrad)
Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Rajhrad)

Adresa: Stará pošta 819

  664 61 Rajhrad

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 261 529

Email brno@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka