Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Rajhrad) Rajhrad | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Rajhrad)
Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Rajhrad)

Adresa: Stará pošta 819

  664 61 Rajhrad

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 261 529

Email brno@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava