Banner

GM Trans, s.r.o. Lužice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

GM Trans, s.r.o.

Adresa: ?eská 252/23

  696 18 Lužice

  ?eská republika

Telefon +420 518 357 313

Fax +420 518 357 313

Email gazi@iol.cz


Další informace

Zajiš?ování mezinárodní a vnitrostátní p?epravy zboží, nebezpe?ných odpad? a náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava