Banner

GM Trans, s.r.o. Lužice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

GM Trans, s.r.o.

Adresa: ?eská 252/23

  696 18 Lužice

  ?eská republika

Telefon +420 518 357 313

Fax +420 518 357 313

Email gazi@iol.cz


Další informace

Zajiš?ování mezinárodní a vnitrostátní p?epravy zboží, nebezpe?ných odpad? a náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava