Banner

good sped, s.r.o. Brno-Malom??ice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? good sped, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

good sped, s.r.o.

Adresa: ?í?ní 541/9

  614 00 Brno-Malom??ice

  ?eská republika

Telefon +420 545 215 215

Email info@goodsped.cz

Web http://www.goodsped.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Mezinárodní spedice zabezpe?uje kompletní silni?ní p?epravu v rámci celé Evropy. Nabízí dokládky, knihování trajekt? ?i kontejnery po silnici.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka