Banner

Hameleers CZ, s.r.o. Brno-Horní Heršpice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Hameleers CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Hameleers CZ, s.r.o.

Adresa: Tra?ová 574/1

  619 00 Brno-Horní Heršpice

  ?eská republika

Telefon +420 533 440 011

Fax +420 533 440 013

Email hameleers@volny.cz


Další informace

Nabízíme zasilatelské služby a mezinárodní nákladní dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava