Banner

Hardt Translogistics, s.r.o. Brno-Slatina | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Hardt Translogistics, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Hardt Translogistics, s.r.o.

Adresa: Tu?anka 1148/107

  627 00 Brno-Slatina

  ?eská republika

Telefon +420 545 213 439

Fax +420 545 213 439


Další informace

Poskytujeme služby dopravy a p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava