Banner

I. J. Car, s.r.o. Blansko | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? I. J. Car, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

I. J. Car, s.r.o.

Adresa: Mahenova 1294/3a

  678 01 Blansko

  ?eská republika

Telefon +420 516 419 042

Fax +420 516 419 042


Další informace

Zajiš?ujeme nákladní automobilovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava