Banner

I. J. Car, s.r.o. Blansko | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? I. J. Car, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

I. J. Car, s.r.o.

Adresa: Mahenova 1294/3a

  678 01 Blansko

  ?eská republika

Telefon +420 516 419 042

Fax +420 516 419 042


Další informace

Zajiš?ujeme nákladní automobilovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava