Banner

Ing. Hofer Transport, spol. s r.o. Brno-Trnitá | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Hofer Transport, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Ing. Hofer Transport, spol. s r.o.

Adresa: K?enová 409/52

  602 00 Brno-Trnitá

  ?eská republika

Telefon +420 545 219 619

Fax +420 545 219 619

Email transport@hofer.cz

Web http://www.hofer.cz


Další informace

Zabýváme se mezinárodní a tuzemskou nákladní dopravou se specializací na p?epravu nebezpe?ných náklad? ADR.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava