Banner

Ing. Hofer Transport, spol. s r.o. Brno-Trnitá | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Hofer Transport, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Ing. Hofer Transport, spol. s r.o.

Adresa: K?enová 409/52

  602 00 Brno-Trnitá

  ?eská republika

Telefon +420 545 219 619

Fax +420 545 219 619

Email transport@hofer.cz

Web http://www.hofer.cz


Další informace

Zabýváme se mezinárodní a tuzemskou nákladní dopravou se specializací na p?epravu nebezpe?ných náklad? ADR.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava