Banner

Ing. Martin D?rgl Brno-Medlánky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Martin D?rgl
Autodoprava - kontakty

Ing. Martin D?rgl

Adresa: Ke Statku 580/8

  621 00 Brno-Medlánky

  ?eská republika

Telefon

Email autodoprava@dergl.cz

Web http://www.dergl.cz/


Další informace

Firma se zabývá vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravou se specializací na dopravu náklad? do 1100 kg.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava