Banner

Ing. Martin D?rgl Brno-Medlánky | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Martin D?rgl
Autodoprava - kontakty

Ing. Martin D?rgl

Adresa: Ke Statku 580/8

  621 00 Brno-Medlánky

  ?eská republika

Telefon

Email autodoprava@dergl.cz

Web http://www.dergl.cz/


Další informace

Firma se zabývá vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravou se specializací na dopravu náklad? do 1100 kg.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka