Banner

Ivo Kabelka Brno-Ivanovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivo Kabelka

Adresa: Ivanovických legioná?? 383/2

  621 00 Brno-Ivanovice

  ?eská republika

Telefon

Email ivokabelka@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - ?tvrtek  5:00 – 21:00

Další informace

Nabízíme vnitrostátní a mezinárodní autodopravu provád?nou dodávkovými vozy Fiat a Peugeot.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka