Banner

Ivo Kabelka Brno-Ivanovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivo Kabelka

Adresa: Ivanovických legioná?? 383/2

  621 00 Brno-Ivanovice

  ?eská republika

Telefon

Email ivokabelka@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - ?tvrtek  5:00 – 21:00

Další informace

Nabízíme vnitrostátní a mezinárodní autodopravu provád?nou dodávkovými vozy Fiat a Peugeot.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava