Banner

Jan Di?o Hrab?tice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Di?o

Adresa: Dlouhá 113

  671 68 Hrab?tice

  ?eská republika

Telefon

Email bajnokovajana@post.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní dopravy sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka