Banner

Jan Di?o Hrab?tice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Di?o

Adresa: Dlouhá 113

  671 68 Hrab?tice

  ?eská republika

Telefon

Email bajnokovajana@post.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní dopravy sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava