Banner

Jan Pracha? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Pracha?

Adresa: Hrubß Vrbka 240

  696 73

  ?eskß republika

Telefon +420 518 329 755


Dal┼í├ş informace

Poskytujeme p?epravnÝ slu×by.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka