Banner

Jaroslav Opletal Mod?ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Opletal

Adresa: Evropská 558

  664 42 Mod?ice

  ?eská republika

Telefon

Email opljara@tiscali.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní autodopravu vozem Avia.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava