Banner

Jipet Transport - Spedition, s.r.o. (pobo?ka B?eclav) B?eclav | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jipet Transport - Spedition, s.r.o. (pobo?ka B?eclav)
Autodoprava - kontakty

Jipet Transport - Spedition, s.r.o. (pobo?ka B?eclav)

Adresa: Hrani?ní

  691 41 B?eclav

  ?eská republika

Telefon +420 519 336 015

Fax +420 519 336 988

Web http://www.jipetsped.cz


Další informace

Firma nabízí silni?ní, železni?ní, leteckou, námo?ní a kombinovanou p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava