Banner

Jipet Transport - Spedition, s.r.o. (pobo?ka B?eclav) B?eclav | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jipet Transport - Spedition, s.r.o. (pobo?ka B?eclav)
Autodoprava - kontakty

Jipet Transport - Spedition, s.r.o. (pobo?ka B?eclav)

Adresa: Hrani?ní

  691 41 B?eclav

  ?eská republika

Telefon +420 519 336 015

Fax +420 519 336 988

Web http://www.jipetsped.cz


Další informace

Firma nabízí silni?ní, železni?ní, leteckou, námo?ní a kombinovanou p?epravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava