Banner

Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko) Blansko | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko)
Autodoprava - kontakty

Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko)

Korekt Transport, spol. s r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Blansko)

Adresa: Komenského 1685/2

  678 01 Blansko

  ?eská republika

Telefon +420 516 416 300

Email info@korekt.cz

Web http://www.korekt.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní a mezinárodní kamionovou dopravu, dopravu sypkých materiál? velkokapacitními soupravami, dopravu valníkovými náv?sy. Provádíme opravárenskou ?innost nákladních vozidel v?etn? mechanism?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka