Banner

Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko) Blansko | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko)
Autodoprava - kontakty

Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko)

Korekt Transport, spol. s r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Blansko)

Adresa: Komenského 1685/2

  678 01 Blansko

  ?eská republika

Telefon +420 516 416 300

Email info@korekt.cz

Web http://www.korekt.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní a mezinárodní kamionovou dopravu, dopravu sypkých materiál? velkokapacitními soupravami, dopravu valníkovými náv?sy. Provádíme opravárenskou ?innost nákladních vozidel v?etn? mechanism?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka