Banner

Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko) Blansko | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko)
Autodoprava - kontakty

Korekt Transport, spol. s r.o. (pobo?ka Blansko)

Korekt Transport, spol. s r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Blansko)

Adresa: Komenského 1685/2

  678 01 Blansko

  ?eská republika

Telefon +420 516 416 300

Email info@korekt.cz

Web http://www.korekt.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní a mezinárodní kamionovou dopravu, dopravu sypkých materiál? velkokapacitními soupravami, dopravu valníkovými náv?sy. Provádíme opravárenskou ?innost nákladních vozidel v?etn? mechanism?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava