Banner

Ladislav Lefler Moravany | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ladislav Lefler

Ladislav Lefler

Adresa: Mod?ická 334/63

  664 48 Moravany

  ?eská republika

Telefon

Email ladislav.lefler@seznam.cz


Další informace

Zabýváme se stavební dopravou vozidly TATRA 815-11t, LIAZ 300-9t a AVIA kontejner-3t. Zemní práce provádíme traktobagrem CATERPILLAR 432D a ?elním naklada?em UNC 750. Zajistíme dovoz písku, št?rku, recyklátu a stavebních materiál?. Odvoz suti.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava