Banner

Mykol, spol. s r.o. Kyjov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Mykol, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Mykol, spol. s r.o.

Mykol, spol. s r.o.

Adresa: Tyršova 145/29

  697 01 Kyjov

  ?eská republika

Telefon +420 518 616 598

Email mykol@wo.cz

Web http://www.mykol.cz


Další informace

Provozujeme autodopravu, kontejnerovou p?epravu nebezpe?ných odpad? a p?epravu sypkých hmot. Zajiš?ujme zemní, výkopové, bourací a sana?ní práce. Provádíme drcení skla mobilním drti?em, t?íd?ní odpadních stavebních materiál? mobilním t?ídi?em.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava