Banner

Mykol, spol. s r.o. Kyjov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Mykol, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Mykol, spol. s r.o.

Mykol, spol. s r.o.

Adresa: Tyršova 145/29

  697 01 Kyjov

  ?eská republika

Telefon +420 518 616 598

Email mykol@wo.cz

Web http://www.mykol.cz


Další informace

Provozujeme autodopravu, kontejnerovou p?epravu nebezpe?ných odpad? a p?epravu sypkých hmot. Zajiš?ujme zemní, výkopové, bourací a sana?ní práce. Provádíme drcení skla mobilním drti?em, t?íd?ní odpadních stavebních materiál? mobilním t?ídi?em.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka