Banner

Mykol, spol. s r.o. Kyjov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Mykol, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Mykol, spol. s r.o.

Mykol, spol. s r.o.

Adresa: Tyršova 145/29

  697 01 Kyjov

  ?eská republika

Telefon +420 518 616 598

Email mykol@wo.cz

Web http://www.mykol.cz


Další informace

Provozujeme autodopravu, kontejnerovou p?epravu nebezpe?ných odpad? a p?epravu sypkých hmot. Zajiš?ujme zemní, výkopové, bourací a sana?ní práce. Provádíme drcení skla mobilním drti?em, t?íd?ní odpadních stavebních materiál? mobilním t?ídi?em.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava