Banner

SEDOS stavby a.s. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? SEDOS stavby a.s.
Autodoprava - kontakty

SEDOS stavby a.s.

SEDOS stavby a.s.

Adresa: Drnovice 326

  679 76

  ?eská republika

Telefon +420 516 472 434

Fax +420 516 472 767

Email sedos@sedos.cz

Web http://www.sedos.cz


Další informace

Provádíme zemní práce, stabilizace zemin vápn?ním a cemento vápn?ním. Stroji Caterpillar d?láme úpravy terénu, zemní a terénní práce, hornickou ?innost, inženýrské a dopravní stavby, odbah?ování rybník?, úpravy a ?išt?ní tok?, protipovod?ové poldry.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava