Banner

Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o. Sokolov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o.

Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o.

Adresa: Karla Havlí?ka Borovského 379

  356 01 Sokolov

  ?eská republika

Telefon +420 352 673 619

Email conti.conti@seznam.cz

Web http://www.ccctransport.com/


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Poskytujeme mezinárodní dopravu v EU plachtovými náv?sy, spedici, logistiku, skladování. Po celou dobu uzav?eného kontraktu prop?j?ujeme náv?sy k nakládce a vykládce, které je u zákazníka zdarma. Zabezpe?ení od?erpávání PHM ochrannými košy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka