Banner

Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o. Sokolov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o.

Continental Cargo Carriers Trucking, s.r.o.

Adresa: Karla Havlí?ka Borovského 379

  356 01 Sokolov

  ?eská republika

Telefon +420 352 673 619

Email conti.conti@seznam.cz

Web http://www.ccctransport.com/


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Poskytujeme mezinárodní dopravu v EU plachtovými náv?sy, spedici, logistiku, skladování. Po celou dobu uzav?eného kontraktu prop?j?ujeme náv?sy k nakládce a vykládce, které je u zákazníka zdarma. Zabezpe?ení od?erpávání PHM ochrannými košy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava