Banner

Dany Trans, s.r.o. Sokolov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Dany Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Dany Trans, s.r.o.

Adresa: D?lnická 527

  356 01 Sokolov

  ?eská republika

Telefon +420 352 467 129

Email danytrans@volny.cz


Další informace

Zabýváme se vnitrostátní i mezinárodní kamiónovou dopravou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava