Banner

Dezider Kan?i Rotava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dezider Kan?i

Adresa: P?íbramská 383

  358 01 Rotava

  ?eská republika

Telefon

Email dezatrans@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 20:00

Další informace

Nabízím silni?ní p?epravu nákladu do maximální hmotnosti 3,5 tuny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka