Banner

Dezider Kan?i Rotava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dezider Kan?i

Adresa: P?íbramská 383

  358 01 Rotava

  ?eská republika

Telefon

Email dezatrans@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 20:00

Další informace

Nabízím silni?ní p?epravu nákladu do maximální hmotnosti 3,5 tuny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava