Banner

Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Sokolov) Sokolov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Sokolov)
Autodoprava - kontakty

Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Sokolov)

Emons Spedice s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Sokolov)

Adresa: Chebská 53

  356 01 Sokolov

  ?eská republika

Telefon +420 352 661 108

Email sokolov@emons.cz

Web http://www.emons-spedice.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní p?eprava kusových a celovozových zásilek. Nabízíme tyto služby: spedice, kamionová doprava, sb?rná služba s každodenními odjezdy do N?mecka a Slovenska, p?eprava balík? do N?mecka, skladování zboží, komplexní logistika.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava