Banner

Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Sokolov) Sokolov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Sokolov)
Autodoprava - kontakty

Emons Spedice s.r.o. (pobo?ka Sokolov)

Emons Spedice s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Sokolov)

Adresa: Chebská 53

  356 01 Sokolov

  ?eská republika

Telefon +420 352 661 108

Email sokolov@emons.cz

Web http://www.emons-spedice.cz


Další informace

Mezinárodní a vnitrostátní p?eprava kusových a celovozových zásilek. Nabízíme tyto služby: spedice, kamionová doprava, sb?rná služba s každodenními odjezdy do N?mecka a Slovenska, p?eprava balík? do N?mecka, skladování zboží, komplexní logistika.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava