Banner

HDB Trans, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? HDB Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

HDB Trans, s.r.o.

Adresa: B?ezová-Tisová 17

  356 01

  ?eská republika

Telefon +420 352 467 225

Fax +420 352 467 222

Email hdb@hdbtrans.cz

Web http://www.hdbtrans.cz


Další informace

Zajišt?ní mezinárodní i vnitrostátní nákladní dopravy. Opravy vozidel. Prodej náhradních automobilových díl?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava