Banner

Jaroslav Fafek B?ezová | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Fafek

Adresa: Hamerská 120/45

  360 01 B?ezová

  ?eská republika

Telefon +420 353 223 448


Další informace

Nabídka služeb autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava