Banner

Jaroslav Fafek B?ezová | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Fafek

Adresa: Hamerská 120/45

  360 01 B?ezová

  ?eská republika

Telefon +420 353 223 448


Další informace

Nabídka služeb autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka