Banner

Josef Dicse | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Dicse

Adresa: Citice 170

  356 01

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 352 467 824

Email jdicse@seznam.cz

Web http://www.autodoprava-dicse.com


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní i mezinárodní p?epravy náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava