Banner

Josef Krcho (pobo?ka Ostrov) | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Josef Krcho (pobo?ka Ostrov)
Autodoprava - kontakty

Josef Krcho (pobo?ka Ostrov)

Adresa: Ostrov

  363 01

  ?eská republika

Telefon

Email krchoun.m@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabízím p?epravu sypkých materiál?, betonu, sut?, písku ?i zeminy v?etn? p?istavení kontejneru. Nabízím také p?epravu stavebních stroj?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka