Banner

Abendia, s.r.o. Karlovy Vary | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Abendia, s.r.o.

Adresa: nám?stí Dr. M. Horákové 1119/11

  360 01 Karlovy Vary

  ?eská republika

Telefon +420 353 223 581


Další informace

Zabýváme se nákladní silni?ní autodopravou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava