Banner

Deltona, spol. s r.o. Karlovy Vary | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Deltona, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Deltona, spol. s r.o.

Deltona, spol. s r.o.

Adresa: Dlouhá 881/5

  360 17 Karlovy Vary

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 353 561 781

Email deltona@seznam.cz

Web http://www.deltona.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:30

Další informace

Zajiš?ujeme silni?ní nákladní i osobní p?epravu osob. Zam??ujeme se na vnitrostátní nákladní p?epravu, opravy nákladních vozidel a autobus?, záme?nictví, zemní a stavební práce. P?epravujeme osoby do zahrani?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava