Banner

Deltona, spol. s r.o. Karlovy Vary | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Deltona, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Deltona, spol. s r.o.

Deltona, spol. s r.o.

Adresa: Dlouhá 881/5

  360 17 Karlovy Vary

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 353 561 781

Email deltona@seznam.cz

Web http://www.deltona.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:30

Další informace

Zajiš?ujeme silni?ní nákladní i osobní p?epravu osob. Zam??ujeme se na vnitrostátní nákladní p?epravu, opravy nákladních vozidel a autobus?, záme?nictví, zemní a stavební práce. P?epravujeme osoby do zahrani?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka