Banner

Deltona, spol. s r.o. Karlovy Vary | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Deltona, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Deltona, spol. s r.o.

Deltona, spol. s r.o.

Adresa: Dlouhá 881/5

  360 17 Karlovy Vary

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 353 561 781

Email deltona@seznam.cz

Web http://www.deltona.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:30

Další informace

Zajiš?ujeme silni?ní nákladní i osobní p?epravu osob. Zam??ujeme se na vnitrostátní nákladní p?epravu, opravy nákladních vozidel a autobus?, záme?nictví, zemní a stavební práce. P?epravujeme osoby do zahrani?í.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka