Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Karlovy Vary) Karlovy Vary | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Karlovy Vary)
Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka Karlovy Vary)

Adresa: Západní 1050/15

  360 01 Karlovy Vary

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 221 509

Email karlovyvary@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka