Banner

Libor Moty?ka Aš | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Libor Moty?ka

Adresa: ?apkova 1567/2

  352 01 Aš

  ?eská republika

Telefon +420 354 525 287


Další informace

Zajišt?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava