Banner

Milan Špiroch | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Špiroch

Adresa: Stanovice 56

  360 01

  ?eská republika

Telefon

Email milanspiroch@seznam.cz


Další informace

Nabízíme vnitrostátní nákladní autodopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava