Banner

Miroslav Opava Mariánské Lázn? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Opava

Adresa: Stavební mlýn 29

  353 01 Mariánské Lázn?

  ?eská republika

Telefon

Email miroslavopava@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Zajišt?ní nákladní autodopravy. Provád?ní zemních prací bagrem, prodej kameniva.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava