Banner

Miroslav Opava Mariánské Lázn? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Opava

Adresa: Stavební mlýn 29

  353 01 Mariánské Lázn?

  ?eská republika

Telefon

Email miroslavopava@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Zajišt?ní nákladní autodopravy. Provád?ní zemních prací bagrem, prodej kameniva.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava