Banner

MM Spedition, s.r.o. Hrozn?tín | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? MM Spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

MM Spedition, s.r.o.

Adresa: Ode?ská 260

  362 33 Hrozn?tín

  ?eská republika

Telefon

Email mmspedition@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Nabízíme vnitrostátní i mezinárodní p?epravu nákladu vozy s maximální nosností 3,5 tuny a možností p?ipojení valníku s plachtou a nosností 1500 kg.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka