Banner

PAPOS, v.o.s. Ostrov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

PAPOS, v.o.s.

Adresa: Mo?i?ovská 251

  363 01 Ostrov

  ?eská republika

Telefon +420 353 439 100

Fax +420 353 439 148

Email obchodni@papos.cz

Web http://www.papos.cz


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní dopravy, p?evozu stavebnin a stavebních hmot. Nabídka st?hování a p?evozu malých zakázek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava