Banner

PAPOS, v.o.s. Ostrov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

PAPOS, v.o.s.

Adresa: Mo?i?ovská 251

  363 01 Ostrov

  ?eská republika

Telefon +420 353 439 100

Fax +420 353 439 148

Email obchodni@papos.cz

Web http://www.papos.cz


Další informace

Zajišt?ní vnitrostátní dopravy, p?evozu stavebnin a stavebních hmot. Nabídka st?hování a p?evozu malých zakázek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava