Banner

Petr ?ech B?ezová | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr ?ech

Adresa: Okružní 203

  356 01 B?ezová

  ?eská republika

Telefon

Email doprava.cech@seznam.cz


Další informace

Nabízím p?epravu nákladu dodávkovými automobily.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava