Banner

PP doprava Chodov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

PP doprava

PP doprava

Adresa: Tyršova 843

  357 35 Chodov

  ?eská republika

Telefon

Email ppdoprava@email.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Naší ?inností je dodávková mezinárodní, vnitrostátní a regionální dodávková p?eprava po celé Evrop?. Osv?d?ení pro ARD p?epravu nebezpe?ných látek. Nostnost nákladu do 1,5 t.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava