Banner

P?emysl Drtina | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

P?emysl Drtina

Adresa: Sadov-Bor 57

  360 01

  ?eská republika

Telefon

Email drtinapremysl@seznam.cz


Další informace

Doprava náklad? po celé Evrop?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava