Banner

P?emysl Drtina | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

P?emysl Drtina

Adresa: Sadov-Bor 57

  360 01

  ?eská republika

Telefon

Email drtinapremysl@seznam.cz


Další informace

Doprava náklad? po celé Evrop?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka