Banner

Robert Valdman | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Robert Valdman

Adresa: Stanovice 155

  360 01

  ?eská republika

Telefon

Email r.valdman@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Sobota  7:00 – 20:00

Další informace

Nabídka p?epravy sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka