Banner

SEBOREF, s.r.o. Mariánské Lázn?-Hamrníky | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

SEBOREF, s.r.o.

Adresa: t?ída Vít?zství 39/44

  353 01 Mariánské Lázn?-Hamrníky

  ?eská republika

Telefon +420 354 673 261

Fax +420 354 673 261

Email seboref@seboref.cz

Web http://www.seboref.cz


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy. Recyklování odpad?, provád?ní stavebních prací.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava