Banner

STV TRANS, s.r.o. (pobo?ka Ostrov) Ostrov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? STV TRANS, s.r.o. (pobo?ka Ostrov)
Autodoprava - kontakty

STV TRANS, s.r.o. (pobo?ka Ostrov)

STV TRANS, s.r.o. 							  								 									 										(pobo?ka Ostrov)

Adresa: Mo?i?ovská 251

  363 01 Ostrov

  ?eská republika

Telefon +420 353 225 404

Fax +420 353 225 405

Email mourkova@stvtrans.cz

Web http://www.stvtrans.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Mezinárodní kamiónová nákladní autodoprava, p?epravujeme nebezpe?né náklady ADR t?. 1 - 9, výbušniny, zbran?, munice EX III, pr?myslové trhaviny. Bezpe?nostní poradce D.G.S.A., carnet TIR. Zajiš?ujeme velkoobjemové 120 m3 a nadrozm?rné p?epravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka

Autodoprava