Banner

Vlastimil Bouchal Habartov | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Vlastimil Bouchal
Autodoprava - kontakty

Vlastimil Bouchal

Adresa: Jiráskova 603

  357 09 Habartov

  ?eská republika

Telefon +420 352 682 575


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava