Banner

Adolf ?epelka autodoprava Nßchod | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Adolf ?epelka autodoprava
Autodoprava - kontakty

Adolf ?epelka autodoprava

Adresa: Äi×kova 902

  547 01 Nßchod

  ?eskß republika

Telefon +420 491 424 057


Dal┼í├ş informace

NabÝdka zajiÜt?nÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka