Banner

Artax cz, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Artax cz, s.r.o.

Adresa: Rychnov nad Kn?×nou-Dlouhß Ves 12

  516 01

  ?eskß republika

Telefon +420 494 539 745

Email dispo@artax-cz.cz


Dal┼í├ş informace

Jsme mezinßrodnÝ a vnitrostßtnÝ nßkladnÝ kamionovß doprava a spedice. ZajiÜ?ujeme p?epravnÝ slu×by po celÚ Evrop? do 24t i v re×imu ADR.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?PP

PovinnÚ ru?enÝ ?PP
?PP vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. ?asto si ji vybÝrajÝ majitelÚ vozidel s rokem vřroby 1970 a starÜÝch, kterřm nabÝzÝ 75% slevu ze zßkladnÝch sazeb.

Vybranß vizitka