Banner

AZL TRANS, s.r.o. Ji?ín-Valdické P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? AZL TRANS, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

AZL TRANS, s.r.o.

Adresa: Revolu?ní 1061

  506 01 Ji?ín-Valdické P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 493 538 871

Email azltrans@atlas.cz

Web http://www.azltrans.cz


Další informace

Zabýváme se vnitrostátní i mezinárodní dopravou a spedicí. Nabízíme p?epravní služby po ?eské republice a Evropské unii.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava