Banner

BBK UNI, s.r.o. Trutnov-St?ednÝ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BBK UNI, s.r.o.

Adresa: Smetanova 272

  541 01 Trutnov-St?ednÝ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 499 819 045


Dal┼í├ş informace

Provoz nßkladnÝ automobilovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka