Banner

BBK UNI, s.r.o. Trutnov-St?ední P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BBK UNI, s.r.o.

Adresa: Smetanova 272

  541 01 Trutnov-St?ední P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 499 819 045


Další informace

Provoz nákladní automobilové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava