Banner

BBK UNI, s.r.o. Trutnov-St?ednÝ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BBK UNI, s.r.o.

Adresa: Smetanova 272

  541 01 Trutnov-St?ednÝ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 499 819 045


Dal┼í├ş informace

Provoz nßkladnÝ automobilovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka