Banner

Beran Ji?Ý, s.r.o. Trutnov-Libe? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Beran Ji?Ý, s.r.o.

Adresa: Pod Viaduktem 55

  541 01 Trutnov-Libe?

  ?eskß republika

Telefon +420 499 892 103

Fax +420 499 892 135

Email spedition@abberan.cz

Web http://www.abberan.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb v oblasti nßkladnÝ vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ silni?nÝ motorovÚ dopravy. Prodej motorovřch vozidel a jejich p?ÝsluÜenstvÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka