Banner

CEKO - trans, s.r.o. Jarom??-Jakubské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CEKO - trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CEKO - trans, s.r.o.

Adresa: Náchodská 400

  551 01 Jarom??-Jakubské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 491 814 488

Email ceko_trans@atlas.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka