Banner

CEKO - trans, s.r.o. Jarom??-Jakubské P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? CEKO - trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

CEKO - trans, s.r.o.

Adresa: Náchodská 400

  551 01 Jarom??-Jakubské P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 491 814 488

Email ceko_trans@atlas.cz


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava